Bazarla bağlı məlumat

Bu bölümdə yerli və beynəlxalq qurumların xüsusi nəşrləri ilə, həmçinin Azərbaycan və Almaniyanın iqtisadi və maliyyə inkişafı ilə bağlı son məlumatlar ilə tanış ola bilərsiniz. Bir çox məlumatı PDF sənəd şəklində ödənişsiz olaraq yükləmək mümkündür.

Bu bölümdə Siz AHK-nın nəşrlərini və digər müvafiq beynəlxalq nəşrləri ödənişsiz olaraq yükləyə bilərsiniz. …

Bu bölümdə Siz Azərbaycan iqtisadiyyatı və Alman-Azərbaycan iqtisadi əlaqələri ilə bağlı ən son məlumatları əldə edə bilərsiniz. …

Ölkə haqqında Məlumat bölümü Sizi Azərbaycan və onun iqtisadi vəziyyəti ilə bağlı ümumi məlumat və ölkə haqqında əsas faktlarla…